The Beit Project in Sofia – София 2019

Проектът „Бейт“ София 2019 г.

Второто издание на проект „Бейт“ в София се проведе между 12 и 29 март в самото сърце на града.

София е една от най-старите столици в Европа – град Сердика е основан преди повече от 2000 години пр. Хр. от тракийското племе Серди, които се установили в района заради горещите минерални извори. От този момент насам това остава и самият център на постоянно разрастващия се град, който днес познаваме като София. Проектът „Бейт“ се състоя именно в сърцето на Античен комплекс „Сердкиа“. Възможността да работим именно на това място даде на учениците много добра представа и усещане за развитието на града през вековете. С всяка стъпка, която правим в този исторически център ние реално пътуваме през различни епохи.

В София участие взеха 6 столични училища:

СМГ „Паисий Хилендарски“, 125 СУ „Боян Пенев“, 170 СУ „Васил Левски“, 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ и СУУУС „Проф. д-р. Дечо Денев“. Около 130 ученици преминаха през „номадската класна стая“ през тези 3 седмици.

За първи път работихме с ученици със слухови проблеми. Беше предизвикателно да се подготвим за самите срещи, но приехме позитивно това предизвикателство и заедно с нашия екип, партньорите ни от Фондация „Заслушай се“ и доброволци успяхме да постигнем поставените цели. Процесът по подготовка беше много интересен, образователен и приятен и ние ще направим всичко нужно, за да продължим работата си с учениците със слухови проблеми и в бъдеще. Като координатор аз съм изключително благодарна и горда от своя екип и тяхната работа. Сигурна съм, че ако продължим да работим заедно по този начин, ще успеем да осъществим и следващото предизвикателство, което сме си поставили – да включим в програмата и ученици със нарушено зрение.

Тази година включихме също така и доброволци, които се присъединиха към основния екип в отделни дни, за различни периоди от време. Идеята да включим доброволци не е просто да поканим хора, които да помагат в тежката физическа част с пренасянето на сандъците, а за да помогнат на самия екип в организацията около отделните занимания през деня, така че самите фасилитатори да могат да се съсредоточат върху групите и тяхната динамика.

Основни партньори на проекта за София са: Организация на евреите в България „Шалом“, Столична община, Регионален исторически музей София, Фондация „Заслушай се“, „Дом на Киното“

Финална презентация – ще се проведе в „Дом на Киното“ – един от основните културни центрове на града, на 23.04, от 18:00 ч.

Екип: Йоана, Ина, Силвия, Симона, Коко, Дани и Наталия

The Beit Project Sofia 2019

The second edition of “The Beit Project” in Sofia was held between the 12 and the 29th of March in the very center of the city.

Sofia is one of the oldest capitals in Europe – the town of Serdica was founded 2,000 years BC by the Thracian tribe Serdi, who settled in the region around a hot mineral springs. Since then it has been the center of the growing city now known by the name of Sofia. “The Beit Project” was situated in the heart of the Ancient Serdica Complex. The opportunity to work there gave a very good sense to the pupils of where everything started and how it developed during the centuries. With each step that you take in the Complex you realize that you travel through different periods of times, centuries.

In the second edition of the project in Sofia six schools participated:

Sofia High School of Matematics, 125 High School “Prof. Boyan Penev”, 170 School “Vasil Levski”, 90 “Jose de San Martin”, 95 “prof. Ivan Shishmanov” and “Prof. Decho Denev” Secondary School for deaf students. Around 130 students came to our Nomad Class during the 3 weeks.

For the first time we worked with hearing-impaired students. It was very challenging to prepare for the sessions, but we took the challenge and together with our partners from the Foundation “Listen Up” and volunteers we managed to bring the students together. The process of the preparation was very interesting, educational and pleasant and we will do everything to keep working with hearing-impaired students in the future. As a coordinator I am very grateful and impressed by the team and their work. I am sure that if we continue to work like this we will manage to realize the next challenge that we look forward to – to include blind-impaired students for the next edition in Sofia.

This year we also invited volunteers to join the team during the sessions for different periods or for the whole day depending of their availability. The idea of the volunteers was not only to help us with the heavy part with the boxes of the Beits but also to help the team with the logistics during the day so the facilitators could focus more on the dynamics of the groups.

The main partners for Sofia are: The Organization of Jews in Bulgaria “Shalom”, Sofia Municipality, Regional History Museum – Sofia, Foundation “Listen Up”, House of Cinema.

The Final presentation will be held in “House of Cinema” – one of the main cultural centers in the city, on 23rd of April, at 18:00 h.

Members of the team: Joana, Ina, Silvia, Simona, Koko, Danny and Nataliya.

The Beit Project

Creating Consciousness
Urban Heritage and European Plurality

Partagez l'experience!

contactez nous

Si vous voulez plus d’information

Merci pour votre intérêt,
laissez nous ici vos coordonnées
et nous vous contacterons rapidement.