L’objectiu principal del projecte és promoure els valors de la tolerància i el respecte a la diversitat entesos com a part essencial de la identitat europea.
Per aconseguir-ho ens interessem per la història dels diferents països que constitueixen la Unió Europea, i específicament, busquem descobrir en la riquesa de cada ciutat empremtes urbanes que puguin animar al diàleg sobre reptes actuals de la societat.

The Beit Project s’instal·la temporalment en espais públics significatius per a la memòria col·lectiva local o altres llocs de patrimoni arquitectònic i urbà, i els converteix en llocs per a l’intercanvi i la reflexió entre grups de diversa procedència soci-cultural que construiran una experiència comú.

Join the Network