Novembre-desembre 2014 / gener 2015 

 

Llocs estudiats:
Districte Carreau du Temple(3ème)
Porte Dorée (12ème)

Els espais públics i els llocs d’implantació
Quartier du Carreau du Temple (3ème) : Ajuntament del 3ème, Carreau du Temple
Porte Dorée (12ème) : Palais de la porte Dorée (Museu d’Història de la Immigració)

Dates:

    • Sessions escolars: 3 novembre fins 9 desembre 2014
    • Sessió d’Adults “un dimanche pas Beit” al barri del Temple: novembre 16/16/11 Inscripcions obertes (poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació: marionbaby@thebeitproject.org)

  • 23 de novembre / complerta: Sessió de formació del professorat
  • La presentació final serà dimarts, gener 6, 2015 a l’auditori de Carreau du Temple des de 18h30 fins les 20h.

Direcció general: David Stoleru
Coordinació local: Marion Baby
Cerca de continguts:: Virginie Manuel

Principals actors locals:
Yonith Benhamou, Marion Augustin, Carmith Shai
Acompañamiento: David Stoleru, Marion Baby, Marie Bejannin i Virginie Manuel

Les escoles que hi participen:

  • Col·legi públic Pierre Jean de Béranger (Paris 3ème),
  • Col·legi públic Paul Valery (Paris 12ème),
  • Georges Leven, (Paris 12ème),
  • Col·legi Juive moderne, (Paris 17ème)

El projecte està cofinançat per:

european union

Sota el patrocini de:

European Parliament

En col·laboració amb:

musee immigrationmarie_parisCarreau du temple La Maison de l'Europe de Paris LaTransplanisphere