Fitxa tècnica::

Preparació: Septiembre 2013

Equip de preparació i coordinació Beit Project : David Stoleru

Coordinadors locals : David Stoleru i Mathias Dreyfuss (Museo d’Art e d’Historia del Judaísme de París)

Recerca de continguts : Mathias Dreyfuss (MAHJ)

Realització dels documents de treball: Virginie Manuel

Making of i postproducció : Haider Cano

Grafisme : Virginie Manuel

Implementació del projecte : del 14 octubre al 21 novembre 2013.

Presentació final: 11 de desembre a las 18h45 al MAHJ (auditori)

Participants locals principals : Katia Gloger, Maika Eggericx, Yonith Benhamou


Llocs estudiats: Barrí “CARREAU DU TEMPLE”

Col · legis Participants: Pierre Jean de Béranger (Paris 3ème) Beaumarchais (Paris 11ème) Maimonide (Boulogne)

Socis locals : Museo de Arte e Historia del Judaísmo de París (MAHJ)
Ajuntament de Paris
Ajuntament de 3ème arrond.
Llocs d’implantació :
SQUARE DU TEMPLE
Ajuntament de 3ème

Amb el suport de:

fjfgg Matanel Foundation
Share →