Essent internacional, aquest projecte només es pot desenvolupar amb equips locals. I és aquesta relació equip local – equip permanent que fa la idoneïtat de les intervencions i dóna a cada etapa la seva personalitat.

EQUIP BEIT PERMANENT Un equip domiciliat a Barcelona ha desenvolupat el projecte general i s’ocupa de fer rutllar els diferents projectes. L’equip segueix el projecte en cada etapa, en la preparació, la formació i la realització.

 

DAVID STOLERU direcció i coordinació

VIRGINIE MANUEL continguts i grafisme

HAIDER CANO web i audiovisuals

 

 

EQUIP CONSELLS PEDAGÒGICS L’equip permanent es fa aconsellar per persones externes especialitzades, presents el 2011, tant per a qüestions pedagògiques, de recerca o de teoria com d’evaluació i de consells.

info
Dr. ELIE HOLZER / Dr. NEUS GONZALES / ORIOL GRANADOS / PIERRE ANTOINE ULLMO / LLUIS GARCIA PETIT / CARLES BASTEIRO
FACILITADORS LOCALS Els grups de participants estan emmarcats per facilitadors formats prèviament segons la metodologia específica del projecte. Aquests facilitadors són originaris de les ciutats escollides, on normalment hi viuen i en coneixen les realitats locals.
Els facilitadors fan lligams amb els participants, la ciutat i el projecte i orquestren el desenvolupament de les activitats. Vénen de móns molt diferents: animadors, actors, arquitectes…

i tots tenen en comú la passió per la seva ciutat, un esperit obert i curiós ville, una capacitat professional pel treball amb joves, el do de la improvisació i molta energia.

COORDINADORS LOCALS Per fer l’enllaç entre l’equip permanent, les escoles, els socis locals i l’equip local, contractem per a cada etapa un coordinador local. El seu paper és primordial tant per a la preparació com per a la logística, i pel desenvolupament de les activitats a peu de carrer.

SOCIS LOCALS Per poder intervenir a cada ciutat necessitem el recolzament logístic i de suport de socis locals. Aquests socis són entitats públiques o associatives que ens ajuden en certes activitats de recerca de participants, d’equip local i de coordinació, que ens cedeixen espais segons les nostres capacitats. VEGEU A CADA ETAPA

 

Share →
Join the Network